phone
Телефон02 437 37 95

Начин на доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес в срок, съобразно избраната от него куриерска услуга, увеличен с не повече от 24 часа, необходими за обработка на доставката. В случай че поръчката е направена след 15:00 часа в петък или почивен ден, същата се обработва в първия работен ден.

Срокът за доставка започва да тече от момента на сключване на договора  между страните, след проверка на наличността на стоката, предмет на заявлението за покупка, и след потвърждаване на валидността на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка.

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.

Стоката се предава на лицата след заплащане на дължимата цена и разходите по доставката.

При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи.

В случай, че клиентът не бъде намерен на посочения от него адрес в срока за изпълнение на доставката, или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, магазин “МОМО” се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече нов срок за доставка.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка стока, когато:

Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
При транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;


Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена, не е спазен срокът за доставка.
Отказ за получаване на стоката е недопустим след подписване на придружаващите я документи.

Регистрация

Всички полета, отбелязани със звезда (*) са задължителни за попълване.